+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردات ماشین چمن زن نفربر آلمانی از جمله کارهایی است که توسط فعالان اقتصادی در حوزه ابزار فضای سبز باید انجام پذیرد.
هر چند واردات در حال حاضر که در سال ۹۷ هستیم، مشمول این موضوع می شود که قیمت ارز واقعاً افزایش یافته است و تنش های زیادی در بازار وجود دارد. ولی در هر حال کمپانی هایی که نمایندگی انحصاری یک شرکت را دارند مجبور به این کار هستند تا تعهدات تجاری شان زیر سوال نرود. برای همین چمن زن نفربر از شرکت های آلمانی و نیز قطعات آن ها واردات داریم. مضافاً این که ما خودمان کارخانه تولید کننده ابزار فضای سبز به ویژه چمن زن را نداریم.

منبع: سایت باغبانی ها