+989129218622 artancompany22@gmail.com

خوشبختانه واردات چمن زن های برقی MTD با گارانتی های مورد نیاز انجام می شود و در نتیجه می توان به کیفیت آن امید داشت.
واردات در سال 97 هر چند بیشتر با چالش همراه شده است، اما در عین حال مصرف کننده می تواند مطمئن از عدم ورود کالای بی کیفیت باشد. دستگاه چمن زن برقی یک ماشین وارداتی است که برند هایی مانند MTD آن را در کل جهات عرضه می کنند. ابعاد برش و امکان تنظیم ارتفاع برش به همراه مشخصات فنی دیگر می تواند شما را برای خرید آن مجاب کند.