+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردکننده اره باغبانی برقی کاتالوگ این محصول را همراه با توضیحاتی در مورد قطعات یدکی اش ارائه خواهد کرد.
اره باغبانی برقی کاربرد هایی به جز هرس کردن هم دارد. این اره ها چون می توانند شاخه های ضخیم تر را ببرند، مورد توجه قرار گرفته اند. اما وزن چنین اره هایی بسیار بالاتر از اره های دستی است. که به دلیل سیستم موتوری، زنجیر و قطعات کار شده روی آن می باشد. واردکننده ها به دلیل این که این ابزار ممکن است نیاز به تعمیر پیدا کنند، قطعاً قطعات یدکی آن ها را هم وارد می کنند.