+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردکننده اره باغبانی برگر می داند که اینک در بازار انواع برند های وارداتی وجود دارد و در نتیجه بیشتر با توجه به کیفتش در بازار مصرف کننده را راضی کرده است.
برگر آلمان جزء برند هایی است که سال ها است به وسیله وارد کننده انحصاری اش در کشور توزیع و پخش دارد. اما با توجه به وجود برند های مختلف و البته گاهاً ارزان تر از برگر باید گفت دلایل دیگری برای استقبال مصرف کننده از اره و قیجی باغبانی برگر وجود دارد که شاید عمر بیشتر به دلیل کیفیت تولید، از مهمترین آن ها باشد. اره های باغبانی برگر حتی با دسته چوبی هم عرضه می شوند.