+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از دلایل موفقیت واردکننده های ابزار باغبانی مثل اره زنجیری بنزینی داشتن قیمت ارزان تر از مارک های موجود است.
واردکننده ها به نوعی کاری سخت دارند. زیرا علاوه بر این که باید مثلاً در مورد ابزاری چون اره باغبانی زنجیری به گونه ای رفتار کنند که قیمت ارزان تری در بازار عرضه کنند، در عین حال بازار پسندی مصرف کننده را هم باید در نظر بگیرند. این یعنی ممکن است، برندی بنا بر دلایلی که عموماً سلیقه ای است در بازار با اقبال عمومی مواجه نشود. اره زنجیری همچنین به دلیل مکانیزم قدرت و سرعتی عملکردش باید، ایمنی لازم هم داشته باشد.