+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردکننده ابزار باغبانی مثل اره از برند هایی مانند واستر باید به صورت عمده واردات کند تا بتواند بازار داخلی را به خوبی پوشش دهد.
واستر و یا هر مارکی که در ایران به عنوان یک برند وارداتی شناخته می شود، باید واردات برنامه ریزی شده از هر نظر داشته باشد. طبیعی است که تعهدات واردکننده به کمپانی تولیدی نشان دهنده حداقل های واردات است که در هر صورت عمده می باشد. اما می تواند به واردکننده کمک کند تا زمانی که قیمت ارز در کشور روند نوسانی و افزایشی دارد با ثبات بیشتر در بازار توزیع گردد.

منبع: سایت باغبانی ها