+989129218622 artancompany22@gmail.com

خوشبختانه انواع اره باغبانی آلتونا نیز وارد کننده معتبر در ایران دارد و نمایندگی فعال در اکثر شهر ها وجود خواهد داشت.
آلتونا اسپانیا را می توان از کمپانی های ابزار آلاتی دانست که در کیفیت و طول عمر زبانزد جهان می باشد. در نتیجه وارد کننده این برند در ایران به دلیل خوش نامی آن زیاد با چالش فروش مواجه نیست. اما اره باغبانی و قیچی های این برند تنوع مدل هم دارند که باعث می شود، کاربری های مختلف را بتوان با آن پوشش داد.