+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از عمده ترین انواع مدل هایی که در بین ابزار باغبانی واردکننده ها به آن توجه دارند، قیچی باغبانی کوچک است.
قیچی باغبانی کوچک در کشاورزی برای هرس کردن و چیدن میوه کارایی دارد و در کارهای غیر از کشاورزی هم افراد حتی برای بریدن قطعه پلاستیک از آن استفاده می کنند. طبیعی است که بازار مصرف خوب، سبب شود تا واردکننده های فعال در این حوزه بخش بزرگی از اجناس وارداتی خود را به این نوع از قیچی های باغبانی اختصاص دهند.