+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردکننده بهترین چمن زن تراکتوری می بایست امکان تعمیر و نیز سریس این ماشین را در طی مدت گارانتی داشته باشد.
چمن زن تراکتوری یا انواع ماشین های چمن زن نفربر ابعاد کاری بزرگ را پوشش می دهند و مسلماً با وجود کاملاً اتوماتیک بودن ، حتی به افرادی که کاملاً از عهده بودجه اش برمی آیند، ولی زمین های کوچکی دارند، توصیه نمی شوند. واردکننده های محترم هم با توجه به برخی محدودیت هایی که از نظر استقبال و مصرف این مدل دارند، غالباً بر اساس سفارش و در تعداد کمتر آن ها را از کمپانی طرف قرارداد خود وارد می کنند. ولی امکان سفارش مدل های به روز تر را خواهند داشت.