+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردکننده دستگاه های چمن زن برقی مدتی است که در کشور با وجود افزایش قیمت های ارزی و برخی سخت گیری ها برای واردات هنوز فعالیت خود را برای برطرف کردن نیاز بازار انجام می دهند.
دستگاه چمن زن برقی می تواند از ۱۰۰۰ وات تا ۱۸۰۰ وات توان داشته باشد. این توان هم در میزان کارایی برای مساحت های مختلف زمین چمن کاری و هم برای نوع کارایی و توانمندی در زمین تفاوت ایجاد می کند.واردکننده هایی که این ماشین های فضای سبز را وارد می کنند، قطعاً می دانند که علت اصلی انتخاب کاربران هم سبکی و سادگی در کاربرد است که مصارف خانگی را می توان با این مدل پشتیبانی کرد.

منبع: سایت باغبانی ها