+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردکننده عمده دستگاه چمن زن نمونه های کوچک را با توانایی مختلف جهت کاربران خانگی عرضه می کند.
همان طور که از نام این دستگاه هم مشخص است، نمونه هایی با ابعاد کوچک هستند که بعضاً وزنی کمتر از 10 کیلو را در برخی برند ها می توان دید. چمن زن کوچک عموماً برای حداکثر زمینی که پیشنهاد می شود، 250 متر مربع است. در کشور تأمین کننده و واردکننده های ابزار فضای سبز متعدد هستند و در نتیجه می توان مدل های کوچک را از مارک های مختلف خرید. عمده این دستگاه های چمن زن فروش مستقیم برای مصرف کننده دارند.