+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردکننده های فعال در ابزار فضای سبز، به صورت عمده چمن زن را از برند های کمپانی هایی چون تاپ گاردن وارد می کنند.
تاپ گاردن یکی از برند های چمن زن است که تقریباً در کشور شناخته شده می باشد. این برند با بدنه ای نارنجی و در انواع موتوری برقی و بنزینی تولید شده که در اکثر مدل ها دارای قدرت مناسب برای زمین های چمن کوچک و متوسط هستند. با توجه به فعالیت منسجم واردکننده چنین برند هایی، امکان دسترسی به خدمات و قطعات هم در چنین مارک هایی ساده تر بوده و فروشگاه هایی که خرید عمده می کننده می توانند کار آن را به مشتری تضمین کنند.