+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردکننده قیچی باغبانی دسته بلند، شاخه زن و شمشاد زن مدل های موجود را با طرح های مختلف عرضه می کند.
با استفاده از یک ابزار حرفه ای می توان امیدوار بود که نتایج حاصله هم بهتر از زمانی که کار را سر هم می کنید می باشد. واردکننده های ابزار باغبانی می دانند که ایران کشوری است که کشاورزی قوی دارد و بخش اعظم تجارت را هم کشاورزی و باغبانی تشکیل می دهد. در نتیجه سعی در ارائه ابزار آلات مدرن کمپانی ها می کنند. قیچی باغبانی دسته بلند می تواند جهت هرس شاخه های نرم تازه و یا خشک در ارتفاع بالا استفاده شود. برشی نرم بدون آسیب به شاخه.ترمیم را هم سریع تر می کند.

منبع: سایت باغبانی ها