+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از مارک هایی که به صورت عمده وارکننده فعال در کشور دارد، سابوتن است که انواع قیچی و اره باغبانی را دارا است.
سابوتن از مارک های ژاپنی و خوش نامی است که در بازار ابزار باغبانی می توان مشاهده نمود. اما در نظر داشته باشید که قیچی هایی که این برند دارد، هر یک با کد مشخصه ای بوده و در مشخصات فنی با هم متفاوت می باشند. در غالب کارتن های این برند ۶ عدد قرار دارد و البته یکی از پر فروش ترین مدل هایی که واردکننده به صورت عمده در کشور آن را توزیع دارد، ۱۲۶۰ می باشد. کاربرد اصلی این مدل به دلیل استحکام تیغه برای هرس های سنگین می باشد.

منبع: سایت باغبانی ها