+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردکننده چمن زن برقی ارزان می تواند، نیاز کاربران خانگی را برطرف کرده و با رقبای خود با قیمت کمتر مبارزه کند.
چمن زن برقی سایز زیاد بزرگی ندارد. اما این نوع چمن زن ها با وجودی که سبکند، دارای نقاط ضعفی هم هستند که عموماً آن ها را برای کاربری های زیاد در یک زمین بزرگ و یا متوسط نامناسب می کند. مثلاً زمین دارای ناهمواری باشد. این موضوع کارایی چمن زن را کاهش می دهد. اما بدون سر و صدا است و شما در ویلایتان بدون دغدغه از آلودگی صوتی می توانید چمن ها را اصلاح کنید.

منبع: سایت باغبانی ها