+989129218622 artancompany22@gmail.com

واردکننده چمن زن بنزینی آلمانی کلیه قطعات این دستگاه ها را هم تا حد ممکن روانه بازار مصرف می کند و سعی در افزایش رضایتمندی مصرف کننده ها دارد.
درست است که این روز ها بازار ابزار آلات به دلیل وارداتی بودن و تغییرات ارزی بالا کمی مشوش است. اما واردکننده هایی که از کمپانی های مختلف نمایندگی دارند، به هر حال باید بتوانند نیاز باز مصرف خود را وارد نمایند. چمن زن بنزینی این روز ها از مارک های آلمانی در کشور زیاد وجود دارد. البته بیشتر این دستگاه ها تنها موتور آلمان دارند و همین باعث می شود که زیاد گارانتی معتبری نتوان با آن دریافت نمود.ولی قطعاتشان دربازار در دسترس است.