+989129218622 artancompany22@gmail.com

پخش اره باغبانی تاشو هم مانند مدل های دیگر در سراسر کشور ممکن است. اما در نظر داشته باشید که این نوع اره ها برای کارهای سنگین مناسب نیستند.

نمونه های تاشو از هر محصولی شاید باید یک مشخصه عمومی داشته باشد، و آن هم داشتن ظرافت در طراحی است. در مورد اره باغبانی هم نمونه های تاشو این مشخصه را دارند.

اما در نظر داشته باشید که اره برای بریدن شاخه ها و قطعاتی است که با قیچی نمی توان برید. نمونه های تاشو قطعاً در انواع تنه بر نیستند و محدودیت کاربری از این نظر دارند.