+989129218622 artancompany22@gmail.com

در پخش انواع ماشین چمن زن به صورت عمده برند هایی مانند گلف توانسته اند در بازار توزیع خوبی داشته باشند.
این که علت موفقیت برخی برند ها در پخش چیست، تنها به کیفیت محصول بر نمی گردد. بسیاری از ماشین های چمن زن مثل گلف دارای کیفیت نسبی هستند و امکانات و آپشن های مشابهی دارند. در قیمت هم بسیار نزدیک به هم می باشند. اما آنچه سبب فروش بیشتر می شود، نحوه معرفی و دسترسی مصرف کننده ها به آن برند است. همچنین پخش سراسری و امکان ارسال به نقاطی که نمایندگی و یا فروشگاه فعال ندارند، هم اهمیت دارد.