+989129218622 artancompany22@gmail.com

خوشبختانه انواع ابزار کشاورزی و باغبانی را می توان مانند اره باغبانی دستی اینترنتی پخش کرد، که سرعت خرید افزایش یابد.
اره باغبانی که عموماً با ابعاد مختلف در تیغه از 20 تا 40 سانت در بازار وجود دارد، یکی از ابزار باغبانی دستی است که می توان این روز ها با توجه به گسترش معاملات اینترنتی، به صورت عمده آن را اینترنتی و از طریق سایت های معتبر از مارک های مختلف پخش نمود. اره دستی باید تیغه های ضد زنگی داشته باشد که در حرکت رفت و برگشت دست از انعطاف کافی برخوردار باشد.