+989129218622 artancompany22@gmail.com

پخش اینترنتی اره باغبانی شارژی این روز ها توسط شرکت های وارد کننده معتبر بیش از گذشته شده است.
یکی از مهمترین ابزار باغبانی و دستی که در کاربردهای غیر کشاورزی هم مدل های مختلف آن استفاده می شود، اره باغبانی است. این ابزار دستی می تواند در انواع شارژی و برقی هم توزیع گردد که پخش اینترنتی این مدل همراه با کلیه تجهیزات برای کل کشور انجام می شود. این نوع سبک تر از اره های برقی، موتوری و زنجیری موجود بوده سرعت کاری بالایشان سبب می شود تا افراد مسن تر بتوانند راحت تر با آن کار کنند.

منبع: سایت باغبانی ها