+989129218622 artancompany22@gmail.com

پخش اینترنتی اره باغبانی موتوری سبب شده تا ارائه برند های مختلف با قیمت بهتر و ارسال سریع تر انجام شود.
اره موتوری باغبانی می تواند هم برای هرس و هم برای کارهای جنگلداری استفاده شود. منتها در کاربرد آن باید دقت کنید که ظرفیت موتور این کالاها متفاوت می باشد. این نوع از اره ها عرض برش زیاد دارند و خب طبیعی است که با توجه به نوع کاربری که دارا هستند، وزن سبکی مانند انواع دستی نداشته باشند. در نتیجه غالباً افراد مسن از این نمونه ها استفاده نکرده و سراغ اره های شارژی سبک تر می روند.