+989129218622 artancompany22@gmail.com

در پخش اینترنتی ابزار باغبانی دستی می توان جدیدترین اره های باغبانی ایرانی را هم توزیع نمود که قیمت بسیار مناسبی دارا هستند.
جدیدترین اره باغبانی ایرانی هم شاید در ظاهر ساده باشد. اما در کیفیت و نوع آلیاژ قطعاً می تواند تفاوت هایی با مدل های قبلی داشته باشد و به طور کلی بهبود یافته است. این نوع ابزار در ایران توسط کارگاه های محلی هم ساخته می شوند و در نتیجه می توان با پخش اینترنتی آن ها در کل کشور، زمینه پیشرفت تولیدات داخلی را فراهم نمود.