+989129218622 artancompany22@gmail.com

پخش اینترنتی قیچی باغبانی بهکو در سایت های معتبر مختلف به صورت عمده و جزئی انجام می شود و در نتیجه دسترس پذیری لازم را دارد.
پخش اینترنتی خوشبختانه برای ابزارهای کشاورزی و باغبانی بسیار مرسوم است. در اغلب سایت های معتبر در تعداد مشخصی از خرید، حتی وقتی خرید قیچی باغبانی باشد، با ارسال رایگان همراه خواهد بود. بیشتر این مراکز در تهران فعالند و فروشگاه های اینترنتی حتی دارای پخش ویژه پائیزه هم هستند.قیچی های بهکو در کد ها و مدل های مختلف هم با این شرایط در دسترس می باشد.