+989129218622 artancompany22@gmail.com

در پخش اینترنتی قیچی باغبانی میوه چین، امکان عرضه انواع مدل ها با قیمت رقابتی و بدون واسطه وجود دارد.
میوه چیدن یکی از قسمت های نهایی و البته لذتبخش در باغداری و کشاورزی است که حاصل ماه ها تلاش را برای باغدار به ارمغان می آورد. اما استفاده از قیچی های میوه چین شاید در نگاه اول اتلاف هزینه باشد، با این وجود خرید این مدل از قیچی ها که توسط افراد حرفه ای انجام می شود، ضایعات برداشت را کم کرده و سبب می شود تا شاخه درختان هم کمتر آسیب ببینند.