+989129218622 artancompany22@gmail.com

پخش بهترین قیچی باغبانی آلمانی در کشور با توجه به فعالیت نمایندگی های مارک های مختلف انجام می شود.
برند های آلمانی مختلف در بازار ابزار باغبانی دستی و موتوری وجود دارد. که برگر و lowe از جمله آن ها است. اما بهترین دلیل برای فعالیت مستمر این برند ها این است که کیفیت لازم را دارند و کاربران حرفه ای با پرداخت هزینه برای آن می توانند تا سال ها دیگر قیچی باغبانی حتی برای هرس های سنگین خود خرید نداشته باشند. پخش این برند ها در تعداد ناحدود و سراسری است.