+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از بهترین چمن زن هایی که در بازار فروش خوبی دارد، الپینا است، پخش آن هم به سراسر کشور ممکن می باشد.
برند های اروپایی مانند الپینا در دستگاه ها و ابزار آلاتی مانند، چمن زن مدل های مختلف را ارائه می کنند. این برند غالباً انواع برقی را با بدنه خاکستری دارد و تولید کشور ایتالیا است. یکی از بهترین مشخصات این برند در دستگاه های چمن زن این است که برای برش چمن دارای 6 حالت با امکان تنظیم مرکزی می باشد.