+989129218622 artancompany22@gmail.com

در بین ابزار آلات باغبانی که پخش عمده ای دارند، اره باغبانی بزرگ و غلافدار دارای فروش خوبی می باشد.
اره باغبانی بزرگ، در حقیقت تیغه ای بین 30 تا 40 سانتی متر دارد. در پهنا هم کمی عریض تر از سایر مدل ها می باشد. اما همین نوع اره باغبانی هم، هم اکنون در انواع غلافدار طراحی و تولید می شوند و در مراکز پخش ابزار آلات باغبانی می توان مدل هایی از آن را یافت. البته مزیت این غلاف ها بیشتر حمل ساده و ایمنی بیشتر است.