+989129218622 artancompany22@gmail.com

پخش عمده قیچی باغبانی آلمانی در سراسر کشور می تواند با ارسال رایگان هم همراه باشد. این یعنی صرفه جویی در هزینه های خرید و داشتن سود بیشتر.
قیچی باغبانی آلمانی می تواند متنوع باشد. برخی مانند برند برگر دارای انواع کاربرد ها از چمن زنی تا شمشاد زنی می باشند. همچنین مدل هایی از قیچی های باغبانی آلمانی برای بریدن شاخه های خشک و قطور استفاده می شود. البته مارک آلمانی در بازار زیاد است و هر یک هم در پخش عمده برای همکار دارای تخفیف های لازم می باشند.