+989129218622 artancompany22@gmail.com

پخش انواع قیچی باغبانی برگر مثل مدل 1760 در کشور به صورت عمده و سراسری خواهد بود.
برند برگر توسط کمپانی برگر تولید می شود که فعالیت گسترده خود را از سال 1918 در آلمان آغاز کرده است. در نتیجه انواع مدل قیچی باغبانی مثل 1760 را عرضه کرده که یکی از مناسب ترین نمونه های قیچی های باغبانی مخصوص هرس گل و گیاه است. در این قیچی باغبانی فک ثابت و متحرک وجود دارد و در حقیقت عمده فعالیت هرس توسط فک متحرک انجام می شود.