+989129218622 artancompany22@gmail.com

پخش قیچی باغبانی هرس که یکی از پر کاربرد ترین مدل های ابزار باغبانی است از ساخت های اسپانیا در این مرکز به صورت عمده خواهد بود.
قیچی های باغبانی مدتی هاست در ایران واردات دارد و برند های ساخت اسپانیا از قدیم ترین برندهای موجود در بازار ابزار باغبانی در کشور هستند. هرس کردن با این نوع از قیچی ها یا هر مارک معتبر دیگر کار باغداران حرفه ای را برای هرس های سنگین ساده تر کرده و زمان کار را به دلیل امکان برش های نرم و سریع کمتر می شوند. پخش مارک هایی چون آلتونا در این مرکز بدون واسطه خواهد بود.