+989129218622 artancompany22@gmail.com

پخش ماشین چمن زن برقی بوش در کل کشور به کمک نمایندگی های فعال این برند ممکن شده است.
ماشین چمن زن بوش در ظاهر از بدنه ای با رنگ سبز آبی است که اغلب مدل های برقی آن توان بیش از 1000 وات دارند. البته به دلیل همین خصوصیت، دارای وزن کمی هستند. پخش مدل های مختلف از ماشین چمن زن بوش با سیستم برش تیغه چرخشی و قابلیت هایی چون امکان تنظیم ارتفاع خواهد بود.