+989129218622 artancompany22@gmail.com

چرا انواع چمن زن های بنزینی که ماشین های پر سر و صدایی هستند باید در بازار پخش خوبی داشته داشته و تولیدات متنوعی دارا باشند؟
ماشین چمن زن بنزینی به دلیل نوع موتور و سوختی که دارند طبیعی است که مقدار صدای بیشتری در حین کار داشته باشند. اما خب کاربردشان بسیار حرفه ای تر از مدل های برقی است. چمن زن بنزینی قدرت مانور بیشتر و البته توان بالاتری دارند. نمونه های بنزینی عرض برش بیشتر هم دارا هستند. در نتیجه زمین بزرگ و متوسط تا حدود 1.5 هکتار را با آن می توان اصلاح نمود.