+989129218622 artancompany22@gmail.com

یک چمن زن اتوماتیک ارزان قیمت دارای چه مشخصاتی است؟ آیا می توان در حال حاضر چنین چمن زنی را در بازار یافت؟
اتوماتیک بودن چمن زن مربوط به این می شود که مثلاً در مورد هشدار برای پر شدن مخزن دارای آلارام باشد. یا زمانی که تخلیه چمن از سبد داریم، با زدن یک دکمه کاملاً اتوماتیک و بدون دخالت دست کار انجام شود. یا حتی شستشوی تیغه ها بدون نیاز به کاربر انجام شود. اما ارزان قیمت بودن در نوع خود یعنی پیدا کردن مرکز فروش مستقیم و بدون واسطه که قیمت واقعی چمن زن اتوماتیک و مدل های دیگر را بدهد.