+989129218622 artancompany22@gmail.com

کارخانه تولید قیچی باغبانی ایرانی این روز ها توانسته بیش از گذشته محصولات خود را به مصرف کننده ها معرفی نماید.
قیچی باغبانی در برخی کارخانه های ایرانی هم تولید دارد. ولی به دلیل عدم توزیع بالا و وجود رقبای خارجی زیاد در بازار تقریباً کسی از این که کدام کارخانه ها ابزار باغبانی دستی تولید می کنند، مطلع نیست. اما خوشبختانه میتوان به دلیل کیفیت رقابتی از این کالای ملی هم حمایت نمود و آن را تا بازار جهانی پیش برد.