+989129218622 artancompany22@gmail.com

کارخانه تولید قیچی باغبانی کوچک چه مشخصاتی را برای این ابزار در نظر می گیرد؟ آیا تنوع مدل و طراحی هم دارند؟
اغلب کارخانه هایی که تولید ابزار می کنند، برای حضور در بازار جهانی و موفقیت در فروش نیازمند تنوع و نو آوری هستند. نو آوری هایی که حتی برای ابزاری مانند قیچی های کوچک باغبانی می تواند، به دلیل حذف یک نقطه ضعف و افزایش کارایی باشد. در نتیجه در مدل دسته، که باید ارگونومی باشد، یا زاویه تیغه و دسته برای افزایش فشار در حین برش هر تغییری ممکن است، داده شود.