+989129218622 artancompany22@gmail.com

کارخانه هایی که دستگاه های فضای سبز تولید می کنند، عموماً انواع چمن زن دستی را هم خواهند داشت.
بسیاری از کاربران که دارای یک زمین کوچک از چمن هستند تا فضای سبز را در ویلا یا منازل خود بهبود دهند، گمان می کنند که انواع دستی چمن زن ها می تواند برایشان بهتر باشد. کارخانه های تولیدی در این زمینه در دنیا هم به دلیل همین بازار سنجی در بین دستگاه های چمن زن خود، انواع دستی را هم با سبد و هم بدون آن عرضه می کنند. این دستگاه هیچ موتوری ندارد.