+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از کارخانه های ساخت بهترین چمن زن های بنزینی شرکت های معروف ایتالیایی هستند که در ایران هم نمایندگی دارند.
از آن جا که اولین مدل ها از ماشین چمن زن را انواع بنزینی تشکیل میدادند، هنوز هم بخش اعظم کارخانه های ساخت این ابزار باغبانی و فضای سبز را نمونه های بنزینی تشکیل می دهند. طراحی آن ها به گونه ای است که اگر زمین هموار و در عین حال دارای فراز و نشیب باشد، میتواند به راحتی با حفظ تعادل کار کند. بهترین کمپانی های تولید کننده انواع بنزینی چمن زن مثل الپینا، GGP و مارک های آلمانی در ایران امکان خرید خواهند داشت.