+989129218622 artancompany22@gmail.com

کارخانه های ساخت انواع ماشین چمن زن مثل برند سولو آلمان دستگاه های کشاورزی دیگر را هم تولید می کنند.
ساخت ماشین چمن زن از سال ها پیش توسط بشر انجام گرفت. زیرا با کشت انواع چمن و نیاز به کوتاه کردن به موقع آن ها باید ابزار آلات مورد نیاز جهت مراقبت از آن هم وجود داشته باشد. کارخانه های مختلفی در جهان به تولید چنین ماشین هایی پرداخته اند که سولو آلمان از جمله آن ها است. چمن زن سولو با رنگ بدنه قرمز و سبد مشکی در انواع موتوری عرضه می شود و چون نمایندگی انحصاری دارد، خدمات پس از فروش هم می توان از آن دریافت نمود.